THAN NƯỚNG KHÔNG KHÓI

THAN KHÔNG KHÓI

THAN SẠCH KHÔNG KHÓI

THANH BBQ KHÔNG KHÓI

thông tin liên hệ
Mr. Dương
Sales - 085 333 8368

Mr. Giang
Sales - 0949 363 233

Ms. Hằng
Sales - 0973 891 339

Chia sẻ lên:
Than không khói

Than không khói

Nơi sản xuất:
VIỆT NAM
Khả năng cung cấp:
400-500 tấn/tháng
Giao hàng/ thời gian:
Miễn phí, khu vực Bình Dương, TP. HCM, Đồng Nai

Mô tả chi tiết

 Chỉ tiêu phân tích                              Phương pháp thử                  Kết quả thử nghiệm

1-Hàm lượng ẩm toàn phần                TCVN 172:2011                     4.30

2-Hàm lượng tro khô                          TCVN 173:2011                     6.46

3-Hàm lượng chất bốc khô                 TCVN 174:2011                     5.67

4-Hàm lượng lưu huỳnh khô              TCVN 175:1995                     0.035

5-Nhiệt lượng toàn phần khô              TCVN 200:2011                     7588

6-Hàm lượng cacbon cố định.

Phân tích                                             ASTMD317207A                   82.76

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Than không khói
Than không khói