THAN NƯỚNG KHÔNG KHÓI

THAN KHÔNG KHÓI

THAN SẠCH KHÔNG KHÓI

THANH BBQ KHÔNG KHÓI

thông tin liên hệ
Hotline
Sales
0274 2232333 - 0949 363 233 - 0888 558 999

Chia sẻ lên:
Than BBQ không khói

Than BBQ không khói

Nơi sản xuất:
VIỆT NAM
Khả năng cung cấp:
400-500 tấn/tháng
Giao hàng/ thời gian:
Miễn phí, khu vực Bình Dương, TP. HCM, Đồng Nai

Mô tả chi tiết

 

 

Chỉ tiêu phân tích                              Phương pháp thử                  Kết quả thử nghiệm

1-Hàm lượng ẩm toàn phần                TCVN 172:2011                     4.30

2-Hàm lượng tro khô                          TCVN 173:2011                     6.46

3-Hàm lượng chất bốc khô                 TCVN 174:2011                     5.67

4-Hàm lượng lưu huỳnh khô              TCVN 175:1995                     0.035

5-Nhiệt lượng toàn phần khô              TCVN 200:2011                     7588

6-Hàm lượng cacbon cố định.

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Than sạch không khói
Than sạch không khói
Than sạch không khói
Than sạch không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói
Than BBQ không khói